back to home dude

Người Máy Xấu Xa Cướp Bạn Gái Của Tôi

Người Máy Xấu Xa Cướp Bạn Gái Của Tôi

về Người Máy Xấu Xa Cướp Bạn Gái Của Tôi

Hãy tưởng tượng một người máy cướp đi bạn gái của bạn. Bạn sẽ làm gì? Tất nhiên là cứu cô ấy rồi! Bắt đầu cuộc hành trình của bạn và đừng để bất cứ điều gì ngăn cản bạn. Chạy, nhảy và bắn để sống sót. Đừng bỏ cuộc và hãy cứu lấy bạn gáy của bạn!