back to home dude

Người máy vs Thây ma

Người máy vs Thây ma

về Người máy vs Thây ma

Người anh hùng Robot của chúng ta phải tiêu diệt tất cả lũ thây ma. Nhắm cẩn thận và bắn.