back to home dude

Người máy nhảy

Người máy nhảy

về Người máy nhảy

Chú người máy này đang tìm cách bay vào vũ trụ! Di chuyển từ trái sang phải trên các mặt phẳng khác nhau và thu thập thật nhiều xu. Bạn có thể mua tất cả các gói nâng cấp để đạt được mục tiêu chứ?