back to home dude

Người máy không trung

Người máy không trung

Về Người máy không trung

Không còn bất kỳ liên lạc nào với trạm khoa học trên hành tinh lạ. Hãy đi và tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.