back to home dude

Người máy đồng hồ

Người máy đồng hồ

về Người máy đồng hồ

Trong căn phòng đặc biệt này, bạn phải tìm ra những vật bị giấu. Hãy tìm ra chúng.