back to home dude

Người ma

Người ma

về Người ma

Hãy ăn tất cả các thức ăn trong mê cung này trước khi những con ma đang chuẩn bị ăn thịt bạn. Đây là một trò chơi Pacman đầy thú vị!