back to home dude

Người lùn giải cứu ông già Nôen

Người lùn giải cứu ông già Nôen

Về Người lùn giải cứu ông già Nôen

Ông già Nôen không chui vừa ống khói. Bạn, là một người lùn đáng tin cậy, phải giúp ông chủ của bạn nếu không Giáng sinh sẽ bị phá hỏng. Bạn có thể đưa những món quà kịp thời gian mà không đánh thức những đứa trẻ không? Nhấn vào những gợi ý và tìm đúng những đồ vật trên đường đi.