back to home dude

Người lính tên lửa

Người lính tên lửa

về Người lính tên lửa

Rất khó khăn để phát hiện kẻ thù của bạn. Nhằm đúng mục đích và bắn tên lửa của bạn. Bạn có thể loại bỏ kẻ thù?