back to home dude

Người làm vườn

Người làm vườn

Về Người làm vườn

Bạn là người làm vườn và bạn sẽ trồng các loại rau, quả và hoa khác nhau. Hãy coi sóc cho khu vườn, nếu không, chúng sẽ biến mất trước khi bạn nhận ra.