back to home dude

Người làm công Karoshi

Người làm công Karoshi

về Người làm công Karoshi

Karoshi làm việc quá nhiều và quyết định kết thúc cuộc đời mình lần thứ 49. Hãy giúp anh ấy chấm dứt tất cả. Mỗi cửa có một thử thách mới.