back to home dude

Người Kiến: Luyện Tập Chiến Đấu

Người Kiến: Luyện Tập Chiến Đấu

Về Người Kiến: Luyện Tập Chiến Đấu

Người Kiến: Luyện Tập Chiến Đấu là một trò chơi vượt chướng ngại vật nhanh và vui nhộn dựa trên bộ truyện tranh của Marvel! Giúp Người Kiến sẵn sàng để cứu thế giới. Nhảy qua những chướng ngại vật, xẹp lại hoặc lớn lên, và thu thập huyết thanh. Bạn có thể trụ được bao lâu trong khóa huấn luyện?