back to home dude

Người khối xanh

Người khối xanh

về Người khối xanh

Người khối xanh này có thể biến hình thành chiếc xe tăng nhỏ và thành chiếc trực thăng. Sự tiện dụng đó là cách anh ấy sống sót trong trò chơi này.