back to home dude

Người hùng Xương Rồng McCoy

Người hùng Xương Rồng McCoy

về Người hùng Xương Rồng McCoy

Người hùng xương rồng McCoy đang rất cần đến sự giúp đỡ của bạn. Anh ta phải chạy xuyên qua những sa mạc và đối đầu với những sinh vật lạ.