back to home dude

Người hùng Token

Người hùng Token

về Người hùng Token

Hãy làm cho ba hoặc nhiều hơn những viên đá giống hệt nhau sẽ nối đuôi nhau theo lên. Do đó bạn phải chuyển hai đá (kéo). Khi bạn chơi nhanh hơn,bạn sẽ còn nhiều thời gian hơn và nhận được nhiều điểm hơn.