back to home dude

Người hùng Square Man

Người hùng Square Man

về Người hùng Square Man

Hãy đóng vai Square Man và vượt qua 13 cửa. Hãy cố ăn hết các điểm xanh mà không bị quái vật bắt. Bạn có thể giành được điểm cao nhất không?