back to home dude

Người hùng Sengoku Zero

Người hùng Sengoku Zero

về Người hùng Sengoku Zero

Hãy hợp vùng đất dưới sự cấm vận của Oda bằng cách xâm chiếm tất cả vùng đất nước Nhật trong trò chơi chiến lược này. Chọn đùng phương pháp cho vùng đất đó và tuyển mộ quân đội để chiến đấu. Liệu bạn sẽ trở thành gia đình quyền lực nhất trên hòn đảo?