back to home dude

Người hùng nhảy cao.

Người hùng nhảy cao.

về Người hùng nhảy cao.

Nhảy từ thanh đệm và ghi càng nhiều điểm càng tốt.