back to home dude

Người hùng màu xanh

Người hùng màu xanh

về Người hùng màu xanh

Người hùng màu xanh của chúng ta phải thoát khỏi những căn phòng. Di chuyển những khối màu xanh một cách an toàn, để Người hùng màu xanh có thể bước ra khỏi căn phòng một cách an toàn.