back to home dude

Người Hùng Inferno

Người Hùng Inferno

Về Người Hùng Inferno

Người mẹ và đứa con của cô ấy đang gặp nguy hiểm, nên bạn và bạn của bạn đã quyết định bảo vệ cô ấy khỏi tất cả những kẻ xấu xa! Hãy làm nhưng nhân vật khác nhau làm việc cùng nhau để đánh bại từng kẻ nào dám cản đường bạn. Bạn có thể tạo nên đội quân mạnh nhất không?