back to home dude

Người giải cứu linh hồn

Người giải cứu linh hồn

về Người giải cứu linh hồn

Công việc của bạn là giải cứu cho tất cả những linh hồn! Dùng chuột để di chuyển và hãy cố gắng thu thập tất cả những chấm tròn. Bạn có thể hoàn thành những màn chơi đầy thử thách này mà không đụng phải bất kì vật cản nào?