back to home dude

Người Dọn Dẹp Biến Mất

Người Dọn Dẹp Biến Mất

Về Người Dọn Dẹp Biến Mất

Hãy đánh bại tất cả những tên quái vật nguy hiểm và tìm những món đồ quan trọng để có thể quay trở về trái đất.