back to home dude

Người dơi trong thành phố

Người dơi trong thành phố

về Người dơi trong thành phố

Hãy giúp người dơi di chuyển trong thành phố bằng cách chạy, bay và trượt, những hãy coi chừng những chướng ngại vật và kẻ thù.