back to home dude

Người dơi: đua qua những tảng băng

Người dơi: đua qua những tảng băng

Về Người dơi: đua qua những tảng băng

Trong trò chơi này, bạn đóng vai người dơi. Đua qua những tảng băng trôi và thu thập càng nhiều đồng tiền càng tốt.