back to home dude

Người dơi: bóng tối bao trùm

Người dơi: bóng tối bao trùm

về Người dơi: bóng tối bao trùm

Hãy giúp người dơi phá dỡ những quả bom của tên hề và cứu thành phố Gotham. Bạn có thể lưu điểm bằng cách nhấn Submit Score sau mỗi lần chơi.