back to home dude

Người dơi bảo vệ Gotham

Người dơi bảo vệ Gotham

về Người dơi bảo vệ Gotham

Giúp Người dơi bảo vệ thành phố Gotham khỏi các tội phạm! Dùng các cách tấn công khác nhau để đánh bại chúng và dùng số điểm đạt được để mở khóa các năng lực mới. Bạn muốn gây ấn tượng? Hãy chờ thời điểm thích hợp để kích hoạt tuyệt chiêu của bạn!