back to home dude

Người đỗ xe có kĩ năng 1

Người đỗ xe có kĩ năng 1

về Người đỗ xe có kĩ năng 1

Hãy đỗ xe vào điểm được yêu cầu mà không đâm vào xe khác hay va vào tường.