back to home dude

Người Đặt Thuốc Nổ

Người Đặt Thuốc Nổ

về Người Đặt Thuốc Nổ

Hãy cố gắng đến được lối ra bằng cách làm nổ tung các khối gạch với thuốc nổ của bạn. Thu thập được nhiều vàng nhất có thể.