back to home dude

Người dập lửa

Người dập lửa

về Người dập lửa

Bạn sẽ là lính cứu hoả và tìm đườn vượt qua các cửa. Hãy khám phá những đường hầm tối tăm, làm nổ một số thứ cần thiết và coi chừng những thùng phát nổ. Liệu bạn có thể giành được tất cả sao?