back to home dude

Người đào mỏ bé nhỏ

Người đào mỏ bé nhỏ

Về Người đào mỏ bé nhỏ

Người đào bé nhỏ là trò chơi hoạt hình vui nhộn! Hãy giúp người bé nhỏ thành người đào mỏ. Hãy tiếp thêm cho họ sức mạnh để trèo, đào, bay dù và càng nhiều thứ nữa để họ có thể vượt qua cuộc hành trình của mình. Bạn càng đi xa, trò chơi càng trở nên khó hơn!