back to home dude

Người cứu hộ

Người cứu hộ

về Người cứu hộ

Công việc của bạn là cứu mọi người. Hãy đảm bảo mọi người an toàn ra khỏi toà nhà hoặc giúp nạn nhân tìm đường trong khu vực nguy hiểm. Bạn có thể dùng chuột để khởi động hoặc di chuyển các vật ở mỗi cửa để đạt được mục tiêu.