back to home dude

Người con của những bộ tộc

Người con của những bộ tộc

về Người con của những bộ tộc

hãy sống còn trên vùng đất này. Tập hợp tất cả những lương thực và vật liệu để xây những buồng ngủ nhỏ. Đừng quên ăn uống đúng giờ nhé!