back to home dude

Người cầm cờ

Người cầm cờ

về Người cầm cờ

Nhặt lấy cây cờ và mang nó đến đích. Cẩn thận với các chướng ngại vật như là những cái đinh.