back to home dude

Người chuyển tiền 3

Người chuyển tiền 3

Về Người chuyển tiền 3

Những người tù nhân đang tìm cách trốn thoát. Điều khó khăn nhất là bạn không thể một mình bắt chúng. Tất cả chúng ngày càng to lớn và mạnh hơn bạn. Hãy kết hợp cùng chú chó cảnh sát để bắt chúng phải đầu hàng. Hãy nhớ rằng những kẻ chạy trốn này sợ chú chó nên hãy chớp nhanh lấy cơ hội này để còng tay chúng. Bạn và người đồng nghiệp K-9 khi làm việc cùng nhau sẽ là một đội bất khả chiến bại