back to home dude

Người chỉ huy WWII

Người chỉ huy WWII

về Người chỉ huy WWII

Hãy đưa ra những mệnh lệnh để đội quân của bạn hoàn thành nhiệm vụ. Chọn những việc mà bạn cho là hợp lí nhất.