back to home dude

Người chỉ huy 2

Người chỉ huy 2

về Người chỉ huy 2

Bảo vệ căn cứ của bạn và tiêu diệt mọi kẻ thù. Huấn luyện những con thú để chúng tấn công kẻ thù và bảo vệ căn cứ của bạn. Nếu bạn biểu diễn một màn tấn công trên không, bạn có thể nhắn chọn điểm tấn công với chuột của bạn.