Thể loại thấp hơn

Người chỉ định Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Những trò chơi người chỉ định hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 1Những trò chơi người chỉ định khác nhau, ví dụ như Robot chuột Mickey. Hãy giúp cho robot tìm được lối ra bằng cách chỉ đúng hướng các mũi tên ở mỗi cấp độ. Hãy chú ý không để robot rơi xuống hố!
Trí tuệ

Gửi phản hồi