back to home dude

Người chạy bom

Người chạy bom

về Người chạy bom

Bạn có thể hướng bóng qua mỗi cấp? Hãy dành thời gian của bạn để nhằm mục tiêu và cố gắng thu thập tất cả tiền xu trên đường đi. Mua nâng cấp mới, hoàn thành mỗi cấp độ và hãy cẩn thận với rất nhiều trở ngại!