back to home dude

Người cha tốt

Người cha tốt

về Người cha tốt

Hãy là người cha tốt và chỉ dẫn cho đứa con trai của bạn đến cuối từng cấp độ! Đổi hình dạng và di chuyển qua từng khu vực để hoàn tất trò chơi này. Bạn có thể ghi được 3 ngôi sao ở từng cấp độ không nào?