back to home dude

Người buôn những câu chuyện

Người buôn những câu chuyện

về Người buôn những câu chuyện

Giúp Myosotis thu thập các câu chuyện mới để cậu ấy giao dịch với những người khác. Thu thập các vật dụng cậu ấy có thể sử dụng cho nhiệm vụ của mình.