back to home dude

Người bảo vệ lâu đài

Người bảo vệ lâu đài

về Người bảo vệ lâu đài

Hãy bảo vệ lâu đài khỏi kẻ thù nguy hiểm bằng những toà tháp phòng thủ và để người hùng chiến đấu cho bạn.