back to home dude

Người bạn trai tuyệt vời 2

Người bạn trai tuyệt vời 2

về Người bạn trai tuyệt vời 2

Một vài gã ném nhứng quả bóng tuyết vào mặt bạn để trêu đùa. Nhưng đừng lo lắng, bạn có di động. Bạn chỉ cần gọi vào một số bất kì và chứng kiến những nhân vật nổi tiếng đến giải cứu ban!