back to home dude

Người bắn tỉa trốn thoát

Người bắn tỉa trốn thoát

về Người bắn tỉa trốn thoát

Bạn bị mắc kẹt trong một căn phòng. Làm cách nào bạn đến được đây? Chúng tôi không biết. Ai phải chịu trách nhiệm cho việc này? Chúng tôi không biết. Bạn có thể ra khỏi đây không? Chúng tôi nghĩ là bạn có thể. Hãy bắt đầu tìm kiếm xung quanh và có thể bạn sẽ tìm ra một vài manh mối.