back to home dude

Người bạn Pedro của tôi

Người bạn Pedro của tôi

về Người bạn Pedro của tôi

Người bạn Pedro của bạn có rất nhiều ý tưởng, nên bạn chắc chắn sẽ không bao giờ cảm thấy chán khi ở cạnh anh ấy! Tham gia vào cuộc hành trình cùng với anh ấy và tiêu diệt bất kì ai dám cản đường bạn!