back to home dude

Người bắn bong bóng 1

Người bắn bong bóng 1

Về Người bắn bong bóng 1

Bắn những con số được chỉ định vào những bong bóng. Mỗi bong bóng có sự tác động riêng.