back to home dude

Ngục tối của cái đau

Ngục tối của cái đau

về Ngục tối của cái đau

Những hang động có đầy đủ các thiết bị nguy hiểm và đau đớn. Khi bạn có thể tránh chúng và nhặt tất cả các vàng, bạn có thể tồn tại những ngục tối.