back to home dude

Ngục tối

Ngục tối

Về Ngục tối

Hãy lập một nhóm mạnh với các kĩ năng khác nhau và bắt đầu chuyến phiêu lưu. Bạn phải vào ngục tối và giết tên cầm đầu trước khi hắn thức giấc.