back to home dude

Ngư dân Youda

Ngư dân Youda

về Ngư dân Youda

Giúp Leo xây dựng lại công ty thủy sản của anh ấy. Quản lý cảng, thu thập những thứ bạn cần cho những tòa nhà và tàu mới và sử dụng những phát minh của bạn để tăng sức mạnh cho những chiếc tàu!