back to home dude

Ngón tay vs Súng

Ngón tay vs Súng

Về Ngón tay vs Súng

Chú bọ nhỏ này muốn có một buổi dã ngoại yên tĩnh trong công viên, nhưng bạn lại làm mọi thứ rối tung! Bây giờ bạn phải chiến đấu với cậu ấy! Bên nào sẽ mạnh hơn? Ngón tay của bạn hay súng của chú bọ?