back to home dude

Ngọn nến

Ngọn nến

về Ngọn nến

Bóng tối đang xâm chiếm lấy nhiều khu vực hơn qua từng ngày! Hãy giúp ngọn nến cuối cùng trên hành trình đầy thú vị của nó - giải cứu những người bạn! Tránh những vật cản nguy hiểm, tránh xa nước và hãy thu thập đủ sáp nến để sống sót!