back to home dude

Ngọn lửa Q

Ngọn lửa Q

về Ngọn lửa Q

Hãy thắp sáng khu rừng bằng cách nhảy qua những bệ bục, nhưng những người khác thích bóng tối, vì thế họ dập tắt ngọn lửa lần nữa.